ຢາດີຊ່ວຍບອກຕໍ່…!!!ຕົ້ນໝາກເຍົາແດງ ເປັນປົວປາກເປື່ອຍ, ເຈັບປາກ ແລະ ປາກເປັນຕຸ່ມ ເຫັນຜົນ 100%

You are unauthorized to view this page.

Related Posts