ອະດີດຄູສອນຊີວິດອາພັບ ພໍ່ແມ່ຕາຍປະ ພີ້ນ້ອງກໍ່ບໍ່ສົນໃຈ ກາຍມາເປັນຄົນຂໍທານ (ໃຜເຫັນກະຊ່ວຍລາວແດ່)

You are unauthorized to view this page.

Related Posts