ຈັດໃຫ້ຕາມຄຳຂໍ…!!!ກ່ອນແມ່ຕູ້ຈາກໄປສັ່ງໄວ້ຫ້າມໂສກເສົ້າ ມື້ສົ່ງສະການໃຫ້ເອົາດົນຕີມາເສບ ໃຫ້ລູກຫຼານມ່ວນຊື່ນເຕັມທີ່ (ມີຄຣິບ)

You are unauthorized to view this page.

Related Posts