ເກີດເຫດ..!! ຄົນຕົກເຮືອນກຳລັງກໍ່ສ້າງ ແລ້ວຕົກໃສ່ສາຍໄຟຟ້າແຮງສູງ ອາການສາຫັດ (ມີຄຣິບ)

You are unauthorized to view this page.